Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodás biztosításával kapcsolatban

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2019. január 1. utáni biztosításával kapcsolatban

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. szeptember 19-én megtartott ülésén az alábbi 29/2018. (IX. 19.) TT számú határozatot hozta:

„Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kiválasztását kezdje meg a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke”

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 2018. december 31-én lejár, azonban a közbeszerzési (kiválasztási) eljárás megindításától függetlenül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 45. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében 2019. január 1. napját követően is biztosított lesz, ezáltal az ingatlanhasználókkal jelenleg fennálló jogviszonya is változatlan marad.


Tisztelettel:

Csikár László
polgármester


Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!