Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One

Tájékoztató óvodai jelentkezésről

HIRDETMÉNY


Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE

Pázmándfalu, Táp és Nyalka településeken
a következő időpontokban történik:

2021. április 19-én (hétfőn) 8.00 – 12.00 óráig,
2021. április 20-án (kedden) 8.00 – 12.00 óráig,
2021. április 21-én (szerdán) 12.00 – 16.00 óráig.

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik
2021. augusztus 31-ig betöltik
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2021. április 28.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv (járási hivatal) a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A jelentkezéshez szükséges iratok

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a gyermek társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ kártya),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).


A jelentkezés módja

/a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló
19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján/

- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a járványügyi szempontok figyelembe vételével (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni),

- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail címére eljuttatott kitöltött szándéknyilatkozattal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor)

- Pázmándfalu (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

- Nyalka (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

- Táp (óEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot (2021. április 28.) követő 30. nap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Pázmándfalu, 2021. március 26.

Tisztelettel,

Dr. Farkas Virág
jegyző


Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!